malła czcionka średnia czcionka duża czcionka
Redakcja
Instrukcja
Mapa strony

Animacja

Sąd Rejonowy w Łowiczu


Ul. Kaliska 1/3
99-400 Łowicz
Tel. : 46 830-43-00, Fax: 46 830-43-30

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie I 725/15

31.05.2016

 W dniu 25 stycznia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Jarosław Kordialik złożył wykaz inwentarza po Jerzym Stanisławie Kordialiku, synu Stanisława i Marianny, zmarłym dnia 18 października 2015 roku w Łowiczu i tam ostatnio zamieszkałym.

Ogłoszenie w sprawie INs 641/15

05.04.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 641/15 z wniosku Haliny Sałudy i Janusza Sałdy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Trzaskowicach, gmina Bielawy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 1297, 158 o łącznej powierzchni 2,31 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

Ogłoszenie w sprawie INs 441/15

05.04.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 441/15 z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej Polesie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Polesiu, gmina Łyszkowice, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 645 o powierzchni 0,08 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

Ogłoszenie w sprawie INs 526/15

05.04.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 526/15 z wniosku Józefa Dąbka o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 7412 i powierzchni 0,0963 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta LD1O/0003339/2. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, w szczególności Walerego Kuzy oraz Feliksy Kuzy, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

Wyrok w sprawie II K 139/15

31.03.2016

 Wyrok w sprawie II K 139/15

(Przstępstwo skarbowe z art. 77 § 2 k.k.s w zw. z art. 6 § k.k.s.;  Wykroczenie skarbowe z art 57 § 1 k.k.s.)Opublikował: Roman Wołowiec
Publikacja dnia: 22.02.2011
Podpisał: Ryszard Józef Lebioda
Dokument z dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 387 142
stopka