malła czcionka średnia czcionka duża czcionka
Redakcja
Instrukcja
Mapa strony

Animacja

Sąd Rejonowy w Łowiczu


Ul. Kaliska 1/3
99-400 Łowicz
Tel. : 46 830-43-00, Fax: 46 830-43-30

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie INs 596/15

03.08.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 596/15 z wniosku Małgorzaty Koza i Marcina Koza o zasiedzenie nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ulicy Armii Krajowej 72a, w obrębie Korabka, powiecie łowickim oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 984 o powierzchni 642m2, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

Ogłoszenie w sprawie INs 796/15

05.07.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt INs 796/15 z wniosku Gminy Miasta Łowicza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Łowiczu, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów Miasta Łowicza numerami działek: 3982/1, 3983/1, 3986/1, 3986/2 o łącznej powierzchni 0,3025 ha, dla których nie można ustalić czy jest urządzona księga wieczystą bądź zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

Ogłoszenie w sprawie INs 695/15

05.07.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 695/15 z wniosku Adriana Masztanowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Koncewicz, córce Jana i Agnieszki, zmarłej dnia 25 lutego 2014 roku w Wiązownej, ostatnio stale zamieszkałej w Łowiczu. W skład spadku wchodzą między innymi nieruchomości oraz udziały we wspólności nieruchomości. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie w sprawie INs 15/16

05.07.2016

 Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 15/16 z wniosku Henryka Bakalarskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Franciszce Piotrowskiej, córce Ignacego i Marcjanny, zmarłej dnia 04 stycznia 2015 roku w Łowiczu i tu ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wyrok w sprawie II K 139/15

31.03.2016

 Wyrok w sprawie II K 139/15

(Przstępstwo skarbowe z art. 77 § 2 k.k.s w zw. z art. 6 § k.k.s.;  Wykroczenie skarbowe z art 57 § 1 k.k.s.)Opublikował: Roman Wołowiec
Publikacja dnia: 22.02.2011
Podpisał: Ryszard Józef Lebioda
Dokument z dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 405 037
stopka