Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/19

  W dniu 22 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni Roksana Agata Rogowska – Baka złożyła wykaz inwentarza sporządzony w dniu 21 lutego 2019 roku po Zbigniewie Rogowskim, synu Tadeusza i Jadwigi, PESEL 54102407931, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 4 stycznia 2019 roku w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu

  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 92/19 z wniosku Henryki Kosiorek, Andrzeja Kosiorka z udziałem Gminy Domaniewice o stwierdzenie, że Henryka Kosiorek i Andrzej Kosiorek nabyli przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w Domaniewicach, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 2078, 1080, 2077 o pow. łącznej 5, 62 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 909/17

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt  INs 431/8 z wniosku  Jerzego Łuczyńskiego o stwierdzenie, że Jerzy Łuczyński nabył przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej 5 , gmina miasto Łowicz, składającej się z  działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2531/2 oraz 2531/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1O/0001818/0   oraz nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu przy ulicy Warszawskiej 59, gmina miasto Łowicz, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 1967/2, 1968, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu  V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  LD1O/0001819/7. Sąd wzywa osoby zainteresowane  aby terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie  na rzecz osób  wskazanej we wniosku.