Zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu, zmiana numerów rachunków bankowych

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. poz. 803), od dnia 1 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu  Rejonowego w Łowiczu.

Od tego dnia prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Rejonowego w Łowiczu przejmie Sąd Okręgowy w Łodzi.

Z dniem 01.01.2018r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych.

Rachunek dochodów budżetowych:

NBP O/O  Łódź  88 1010 0055 1093 0050 9700 0000 

- wpisy sądowe

- grzywny

- koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje

 

Rachunek sum na zlecenie

NBP O/O Łódź  06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

- zaliczki na biegłego,

- zaliczka na kuratora,

- zaliczka na tłumaczy przysięgłych

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

BGK    68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

- nawiązki i świadczenia pieniężne

 

Rachunek sum depozytowych

BGK    20 1130 1017 0021 1001 5290 0004

- poręczenia majątkowe,

- zabezpieczenia majątkowe

W tytule przelewu prosimy wskazywać sygnaturę akt sprawy, jeśli została już nadana, bądź dane dotyczące przedmiotu sprawy i stronę pozwaną.

Dotychczasowe rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łowiczu zostają zamknięte z dniem 31.12.2017r.

Rejestr zmian dla: Zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu, zmiana numerów rachunków bankowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-12-17
Publikacja w dniu:
2017-12-17
Opis zmiany:
b/d